IT DESIGN
IT DESIGN

IZRADA WEB KATALOGA ZA MIELE PARTNERA

OPIS

Izrada web kataloga u WordPress CMS-u sa custom rješenjima. Izrada specifičnih formi za prijavu kvara itd.

LIVE

01. rujan 2020.