Skip to content Skip to footer

MARKETING

 

Marketing je proces planiranja, implementacije i promocije proizvoda ili usluga s ciljem privlačenja potencijalnih kupaca ili klijenata. Cilj marketinga je identificirati potrebe i želje ciljane publike te prilagoditi proizvode, usluge ili poruke kako bi se zadovoljile te potrebe i želje.

Osnovni elementi marketinga uključuju:

  1. Istraživanje tržišta: Analiza potrošača, konkurencije i trendova kako bi se bolje razumjele potrebe ciljane publike i prilagodio proizvod ili usluga prema njima.
  2. Razvoj proizvoda/usluge: Stvaranje ili poboljšanje proizvoda ili usluge kako bi se zadovoljile potrebe i želje potrošača.
  3. Cijena: Postavljanje cijene proizvoda ili usluge koja odražava vrijednost i koja je konkurentna na tržištu.
  4. Distribucija (mjesto): Razmatranje načina distribucije proizvoda ili usluge kako bi se osiguralo da budu dostupni ciljanoj publici.
  5. Promocija: Korištenje različitih marketinških alata poput oglašavanja, PR-a, digitalnog marketinga, društvenih medija i drugih kanala kako bi se informirala ciljana publika o proizvodu ili usluzi te ih potaknulo na akciju (kupnju ili neku drugu željenu aktivnost).
  6. Pozicioniranje: Definiranje jedinstvene vrijednosti proizvoda ili usluge na tržištu i stvaranje prepoznatljivog položaja u umovima potrošača u odnosu na konkurenciju.
  7. Odnosi s kupcima: Održavanje i poboljšavanje odnosa s postojećim kupcima kako bi se osigurala lojalnost i povjerenje, kao i dobivanje povratnih informacija koje se mogu koristiti za poboljšanje proizvoda ili usluge.

Marketing se stalno razvija kako bi odgovorio na promjene u potrebama potrošača, tehnologiju i trendove na tržištu. Usredotočenost na potrošača i prilagodljivost ključni su za uspješan marketing i postizanje ciljeva poslovanja.