Skip to content Skip to footer

  Grafički dizajn je proces stvaranja vizualnih komunikacija i umjetničkih elemenata kako bi se prenijela određena poruka ili informacija ciljanoj publici. To obuhvaća korištenje različitih vizualnih elemenata poput slika, ilustracija,…