Skip to content Skip to footer

  Izrada web trgovina se odnosi na proces stvaranja internetske platforme putem koje se može prodavati roba ili usluge. To obično uključuje sljedeće korake: Planiranje: Definiranje ciljeva trgovine, identifikacija ciljane…